Advertorial

Tips waar uw adviseur zeker rekening mee moet houden

Jaarlijkse beoordeling van uw portefeuille

Nu de feestdagen naderen, komt ook het einde van 2017 dichterbij. Voor veel investeerders betekent dit dat het tijd is de portefeuilles te beoordelen en wellicht opnieuw in te delen voor het nieuwe jaar. Dit is vanuit een professioneel oogpunt een positieve ontwikkeling. Het is heel prettig wanneer investeerders betrokken zijn bij de bespreking van portefeuillerendementen. We geven hierbij een aantal tips waar u rekening mee kunt houden bij uw overwegingen in deze periode. Uw adviseur staat – als het goed is – positief tegenover een gesprek waarin rekening wordt gehouden met deze factoren. Als dit niet het geval is, moet u zich wellicht afvragen of u zo blij bent met de dienstverlening.

De vermogensallocatie beoordelen

De meeste eindejaarsbeoordelingen zijn gefocust op de prestaties.  Wellicht is dat een aspect dat beoordeeld moet worden en we komen daar later nog op terug, maar de beoordeling moet niet slechts bestaan uit een terugblik waarbij de prestaties worden vergeleken. Wat ons betreft start u de beoordeling door te kijken of uw algehele vermogensallocatie, de mix van aandelen, vastrentende effecten, cash en andere effecten, overeenkomt met uw beleggingsdoelen.

Voor mensen die langetermijngroei nodig hebben om hun doelen te bereiken, of wellicht slechts de inflatie voor te blijven, is het waarschijnlijk noodzakelijk in wat aandelen te blijven investeren. Veel Europeanen die zowel door het jaar 2008 als de staatschuldencrisis zijn geraakt, investeren veel te weinig in aandelen in verhouding tot wat ten goede zou komen aan hun doelen en behoeften. Met de toenemende speculatie over waar het met obligaties naartoe gaat, mede gezien het beleid van de ECB en dergelijke, vrezen investeerders obligaties ook steeds meer.

Het aanhouden van grote hoeveelheden cash of laagrenderende effecten is, wat de reden daarvoor ook is, een mogelijke grote kostenpost die de kans op groei vermindert. Het is slim om een noodfonds aan te houden of geld voor een cash-aankoop in de nabije toekomst te reserveren, maar leg daar niet te enthousiast de focus op. Als u meer cash aanhoudt dan noodzakelijk, is het wellicht op de lange termijn een slimme zet dit te investeren.  Als u groei nodig heeft en een enorme hoeveelheid vastrentende effecten met extreem lage opbrengsten bezit, focus uw beoordeling dan op het volgende: Uw allocatie moet mogelijk flink aangepast worden zodat deze afgestemd is op uw doelen en behoeften.

Risico’s spreiden 

De beoordeling van uw investeringen kan ook de noodzaak voor een grotere risicospreiding aan het licht brengen.  Door slechts in één geografie of sector te beleggen, kan het risico toenemen en kunnen kansen afnemen. Zelfs het grootste land ter wereld (de VS, met 59% van de wereldmarktkapitalisatie) is slechts een deel van een veel groter geheel. Het kan voordeel bieden wanneer u uw aandelen over verschillende sectoren en geografieën spreidt, omdat aandelen in dezelfde sector meestal hetzelfde doen.

Onze ervaring is dat een wereldwijd gespreide portefeuille een optimale balans biedt tussen mogelijkheden en risicobeheer, waarbij de betreffende marktsector en de wegingsfactor van het land de leidraad vormen voor de samenstelling. U kunt de MSCI World Index als maatstaf gebruiken.  Dit betekent niet dat er afgestemd moet worden op het gewicht van de markt. Als u denkt dat bepaalde categorieën het beter of minder goed zullen doen, is het slim om uw portefeuille op die aanname aan te passen. Waar u zich ook aan vasthoudt, u kunt het altijd verkeerd hebben. Een brede spreiding beperkt daarom het risico.

Spreiden, spreiden en nog eens spreiden

We zetten het thema spreiden nog even voort. We zijn ervan overtuigd dat geen enkel bedrijf met meer dan 5% in uw portefeuille vertegenwoordigd moet zijn. Hoe hoger het percentage, hoe meer schade dit kan aanrichten als het verkeerd gaat.  Dat betekent ook dat u niet enorm zou profiteren wanneer de aandelenkoers van één bedrijf waar u aandelen van bezit, enorm stijgt. Wat ons betreft gaat het daar niet om bij beleggen – het is een langdurige reis, geen snelle trip naar de top. Daarbij komt ook nog dat er in onze ervaring veel meer investeerders hopen op zulke hoge rendementen – en deze vervolgens missen – dan dat er zijn die ze daadwerkelijk behalen. Houd dat in uw achterhoofd wanneer u uw investeringen beoordeelt.

Dezelfde logica geldt (dubbel eigenlijk) als u werkzaam bent bij het bedrijf waar u een groot aandeel in bezit. Als u een flink aandeel bezit, schendt dit niet alleen het principe van standaard risicospreiding, maar zorgt voor nog een extra risico: Als het bedrijf ineens in de problemen raakt, zijn zowel uw huidige inkomen als uw investeringen in gevaar. We hebben nog een variatie: We zien vaak dat investeerders in vaste rente enorme individuele posities aanhouden in ondernemingsschulden. Spreiding is van groot belang, ook als het gaat om vaste rente. Houd uzelf niet voor de gek met de gedachte dat u niet hoeft te spreiden omdat vaste rente ‘veilig’ is.

Het is niet makkelijk een gespreide portefeuille aan te houden; het kan zijn dat u ‘winners’ moet verkopen en in achterblijvers moet blijven investeren of kopen. Zo’n beslissing gaat tegen de menselijke natuur in. ‘Volgorde in voorkeur’ is een gedragsmatige fout die ervoor zorgt dat investeerders alleen maar groene peilen willen zien wanneer ze inloggen op hun accounts. En toch, wanneer alle activa in dezelfde kant opgaan, toont dit een gebrek aan diversiteit zien en dat is een groot risico.

Over de berekening van winst

Nu we spreiding en allocatie hebben beoordeeld en getoetst, is het tijd om het over winst te hebben.  Allereerst een herinnering: Als u bijdraagt aan, of opneemt uit uw portefeuille, moeten uw winstberekeningen rekening houden met deze acties. Uiteraard kunt u niet alleen maar de begin- en eindwaarden vergelijken. U moet de  geometrisch gekoppelde, tijdgewogen rendementen gebruiken. Die zin barst van het jargon, we zullen dit niet nog eens herhalen. Het komt op het volgende neer: Elke bijdrage en elke opname heeft een impact op de prestaties. Deze impact moet u verwijderen. Als u gaat vergelijken, vraag uw adviseur dan eerst om juiste berekeningen te geven. Dit moeten ze heel makkelijk voor u kunnen doen. Zorg er verder voor dat u rekening houdt met dividenden en intrest.

De willekeur van de kalender 

Wanneer u de cijfers van het afgelopen jaar gaat beoordelen, weet dan dat een enkel jaar niet zo veelzeggend is.  De meeste investeerders plannen voor veel meer dan een enkel jaar en zulke korte periodes zeggen zeer waarschijnlijk niet zoveel over uw strategie of portefeuille. En voor wat betreft jaarafsluitingen; er is in de hele geschiedenis nog nooit een bullmarkt voorgekomen die begon op 1 januari en eindigde op 31 december. Er is niets bijzonders aan een kalenderjaar — cycli, context van omstandigheden doen er veel meer toe. Wij suggereren dat een langere periode een stuk veelzeggender is.

Appels met appels vergelijken

Welke periode u ook kiest, zorg ervoor dat u een passende meetlat (of benchmark) gebruikt. Dit is afhankelijk van uw vermogensallocatie en de samenstelling hiervan. Als uw portefeuille voor 70% uit aandelen bestaat en voor 30% uit vaste rente, is het onjuist deze af te meten aan een index die voor 100% uit aandelen bestaat. U heeft een mix nodig.

Houd er zelfs binnen elke vermogenssoort rekening mee dat u vergelijkbare zaken naast elkaar zet. Zou u de winst van een portefeuille met uitsluitend Nederlandse aandelen vergelijken met een Venezolaanse index? Klinkt lachwekkend, nietwaar? Dezelfde fout — of ongepaste vergelijking — ligt aan de basis van een vergelijking van uitsluitend Nederlandse of Europese metingen met wereldwijde portefeuilles.  Als u een wereldwijde spreiding heeft en alleen aandelen bezit, moet u vergelijken met een wereldwijde index. Als u een volledig Europese of Nederlandse portefeuille bezit, dan is een Europese of Nederlandse index geschikt. (Echter, zoals we eerder al stelden, wereldwijde spreiding heeft de voorkeur.)

Op dezelfde manier is het onjuist zaken te vergelijken met de portefeuille van uw buurvrouw. Zelfs als u net zo oud bent, in dezelfde buurt bent opgegroeid en supporter bent van hetzelfde voetbalteam, heeft uw buurvrouw wellicht totaal verschillende beleggingsbehoeften en -doelen, dus haar vermogensallocatie lijkt waarschijnlijk niet op die van u. En daarbij komt ook nog dat u niet weet hoe zij de risico’s beheert: Wellicht bezit ze zes bedrijven in geconcentreerde posities, zonder risicocontroles, wat een onverstandige strategie is.

Een laatste factor

Tot slot is er nog een belangrijk aspect van de jaarlijkse beoordeling dat vaak wordt vergeten: een evaluatie van wat u goed en wat u verkeerd heeft ingeschat. Als u bijvoorbeeld bang was voor de gevolgen van Brexit, Trump, Wilders, euroscepticisme of anderen die ellende voor 2017 voorspelden, vergeet deze factoren dan niet. Houd er rekening mee.  De menselijke aard zorgt ervoor dat investeerders fouten willen vermijden, maar we kunnen er zoveel van leren. Als zich vergelijkbare angsten voordoen, heeft u een waardevol perspectief waarmee u een goede afweging kunt maken voordat u de details in gaat vullen.

Als u gebruik maakt van deze algemene structuur, kan de jaarlijkse beoordeling van uw portefeuille een waardevolle ervaring vormen, waarmee u het vertrouwen kunt krijgen dat uw financiën op koers liggen. Daarnaast kunt u hiermee mogelijke fouten tijdig voorkomen.  En nogmaals, wanneer uw adviseur niet thuis geeft als u vragen als deze stelt, dan is het wellicht verstandig van adviseur te veranderen. Dit gaat allemaal uit van een basale logica waar elke professional vanuit zou moeten gaan.

Fisher Investments Nederland is de Nederlandse tak van Fisher Investments Europe Limited, een volledige dochteronderneming van Fisher Investments. Fisher Investments is een onafhankelijke, particuliere vermogensbeheerder. Fisher Investments Europe delegeert het portefeuillebeheeractiviteiten aan zijn moedermaatschappij. Dit artikel geeft de standpunten, inzichten en commentaren van redactiemedewerkers van Fisher Investments weer, die op elk moment onaangekondigd kunnen veranderen. De weergegeven marktgegevens dienen louter ter illustratie en informatie. Niets in dit artikel kan worden uitgelegd als beleggingsadvies of een aanbeveling om een effect te kopen of verkopen, noch als een bewijs dat een specifieke transactie of beleggingsstrategie geschikt is voor een bepaald persoon.