Advertorial

Hoe kunt u valutaverwarring voorkomen?

Als u wereldwijd belegt, is het volgens ons van essentieel belang om te weten hoe om te gaan met regionale indexen en valutaverschillen. Onze ervaring is dat veel beleggers zich bij het analyseren van veelbelovende trends laten misleiden door het rendement in uiteenlopende valuta’s te vergelijken, waardoor ze tot vreemde conclusies komen. Volgens ons is dit een onrealistische en onjuiste benadering, omdat beleggers het rendement in dezelfde valuta moeten vergelijken om inzicht te krijgen in markttrends.

Het vergelijken van indexen of rendementen per regio in verschillende valuta’s leidt tot een vertekend valutabeeld, wat tot conclusies kan leiden die niet overeenkomen met de feitelijke situatie. Kijk bijvoorbeeld naar het rendement van 2017 en het eerste kwartaal van 2018. Bij vergelijkingen op basis van uiteenlopende valuta’s, zou u kunnen denken dat Amerikaanse aandelen in beide periodes het best hebben gepresteerd. In dollars gemeten is de MSCI USA Index in 2017 immers met 21,2% gestegen en in het eerste kwartaal van 2018 slechts 0,8% gedaald.[i] Gemeten in euro bedroeg het rendement van de MSCI EMU in 2017 12,5% en daalde het in het eerste kwartaal van 2018 met 2,8%.[ii] Deze vergelijking maakt dat Amerikaanse aandelen in beide gevallen als duidelijke winnaar uit de bus komen. 

Maar dit is uitsluitend het gevolg van onjuiste valutavergelijkingen. Sinds 31 december 2016 is de dollar ten opzichte van de euro met 16,6% gedaald.[iii] Vergelijkingen tussen het rendement in verschillende valuta’s houden hier geen rekening mee. Wanneer het Amerikaanse rendement in dollars wordt weergegeven, omvat dit niet de impact van de wisselkoers op het rendement van Europese beleggers. Een vergelijking op basis van gelijkwaardige factoren leidt tot een totaal andere conclusie. Zoals afbeeldingen 1 en 2 aantonen wanneer ze van links naar rechts gelezen worden, zijn Amerikaanse aandelen zowel in 2017 als in het eerste kwartaal van 2018 achtergebleven en hebben eurozoneaandelen in beide periodes het best gepresteerd. Wanneer u probeert inzicht te krijgen in de prestaties per regio, is dit volgens ons de manier om dit te doen: elimineer het vertekende valutabeeld en vergelijk alle regio’s in één valuta, bij voorkeur uw eigen.

 

Figuur 1: Rendement per kalenderjaar in verschillende valuta’s (in %), 2013-2017

2017
Valuta USA EMU World
Euro 6,4 12,5 7,5
US dollar 21,2 28,1 22,4
Noors krone 15,2 21,7 16,3
Deens krone 6,6 12,6 7,7
Zweeds krona 9,2 15,4 10,3
2016
Valuta USA EMU World
Euro 14,2 4,4 10,7
US dollar 10,9 1,3 7,5
Noorse kroon 7,8 -1,4 4,6
Deense kroon 13,8 4,0 10,3
Zweedsw kroon 19,5 9,2 15,9
2015
Valuta USA EMU World
Euro 12,2 9,8 10,4
US dollar 0,7 ‘-1,4 -0,9
Noorse kroon 18,9 16,4 17,0
Deense kroon 12,4 10,0 10,7
Zweedse kroon 8,4 6,2 6,8
2014
Valuta USA EMU World
Euro 28,3 4,3 19,5
US dollar 12,7 -8,4 4,9
Noorse kroon 39,3 13,2 29,7
Deense kroon 28,1 4,1 19,3
Zweedse kroon 37,4 11,7 27,9
2013
Valuta USA EMU World
Euro 26,1 23,4 21,2
US dollar 31,8 28,9 26,7
Noorse kroon 43,7 40,6 38,1
Deense kroon 26,1 23,4 21,2
Zweedse kroon 30,1 27,3 25,1

Bron: FactSet, per 8/5/2018. Netto rendement in weergegeven valuta’s van de MSCI USA, MSCI EMU en MSCI World, 31/12/2012 – 31/12/2017. Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor toekomstig rendement en is daar geen betrouwbare indicatie van. Zoals we hebben aangetoond kunnen wisselkoersschommelingen tot een hoger of lager beleggingsrendement leiden.

 

Figuur 2: Rendement eerste kwartaal van 2018 in verschillende valuta’s (in %)

Valuta USA EMU World
Euro -3,1 -2,8 -3,6
US dollar -0,8 -0,5 -1,3
Noorse kroon -4,7 -4,5 -5,2
Deense kroon -3,0 -2,7 -3,5
Zweedse kroon 1,5 1,8 1,0

Bron: FactSet, per 18/4/2018. Netto rendement in weergegeven valuta’s van de MSCI USA, MSCI EMU en MSCI World, 31/12/2017 – 30/3/2018. Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor toekomstig rendement en is daar geen betrouwbare indicatie van. Zoals we hebben aangetoond kunnen wisselkoersschommelingen tot een hoger of lager beleggingsrendement leiden.

Om meer inzicht te krijgen in het valuta-effect op het rendement, is het goed om de gegevens in afbeelding 1 en 2, waarin de index constant wordt gehouden, te bekijken. De verschillen zijn toe te schrijven aan de schommelingen van de valuta’s, niet die van de aandelen. Overigens vinden wij dat rendement nooit diagonaal moet worden vergeleken omdat hierbij te veel variabelen komen kijken waardoor het onmogelijk wordt een geldige conclusie te trekken.

De reden hiervoor is als volgt: wanneer u op een gegeven moment uw portefeuille gaat gebruiken voor uw uitgaven na uw pensionering of voor andere doeleinden, zult u waarschijnlijk fondsen die in een andere valuta zijn belegd, moeten omwisselen. Gewoonlijk naar uw eigen valuta. Op het moment dat u dit doet, is het valutaverschil van grote invloed wanneer u de rendementen vergelijkt. Het rendement dat u verdient is het rendement dat de aandelen in uw lokale valuta hebben behaald. Aangezien u uw rendement niet in verschillende valuta’s kunt realiseren, denken wij dat u hier rekening mee moet houden wanneer u bij het beleggen rendementen vergelijkt. U zou dit natuurlijk kunnen afdekken. Sommige beleggers doen dat! Maar dit brengt andere kosten en risico’s met zich mee waar geen rekening mee wordt gehouden bij een grove vergelijking in verschillende valuta’s van het rendement van twee indexen.

Nu u dit leest denkt u misschien dat dit de voordelen van wereldwijd beleggen vermindert. En mogelijk de laatste tijd zelfs nog meer, gezien de recente outperformance van Europa! Waarom zouden we de complexiteit van valuta’s hierbij betrekken? Voor ons is wereldwijd beleggen echter zeer belangrijk, omdat het een spreiding biedt die de nadelen van valutaschommelingen veruit overtreft. Veel Europese landen hebben sectoren en industrieën die onevenredig groot zijn, of die zelfs een sterke concentratie hebben op één aandeel. Concentratie brengt risico’s met zich mee. Bovendien is het zo dat zelfs grote economische blokken als de eurozone of de EU te kampen kunnen hebben met plaatselijke tegenwind die het relatieve rendement nadelig beïnvloedt. Daarbij hoeven we alleen maar naar de Europese staatsschuldencrisis van 2011-2013 te kijken. Volgens ons bestaat de oplossing dus uit goede voorlichting. Op de juiste manier naar wereldwijd rendement kijken is een belangrijke stap in de goede richting.

 

Fisher Investments Nederland is de Nederlandse vestiging van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlandse vestiging van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

 

Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan haar moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat. Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

 

[i] Bron: FactSet, per 18/4/2018. MSCI USA Index, in USD, 31/12/2016 – 31/12/2017 en 31/12/2017 – 30/3/2018. Schommelingen in de wisselkoers tussen de dollar en andere valuta’s kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

[ii] Ibid. MSCI EMU Index, in EUR, 31/12/2016 – 31/12/2017 en 31/12/2017 – 30/3/2018. Schommelingen in de wisselkoers tussen de euro en andere valuta’s kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

[iii] Bron: FactSet, per 18/4/2018. Wisselkoers EUR/USD, 31/12/2017 – 31/3/2018.