Advertorial

Veelvoorkomende valkuilen van banken en in welk opzicht Fisher Investments Nederland anders is

Beter dan een Bank

Tegenwoordig beheren banken het grootste deel van de vermogens in Europa. In de loop der jaren hebben we bij Fisher Investments Nederland, de Nederlandse tak van Fisher Investments Europe, geconstateerd dat daar geen goede reden voor is. Banken geven niet per definitie een beter beleggingsadvies en zijn vaak niet gespecialiseerd in vermogensbeheer. Bovendien rekenen ze vaak hoge kosten. Europese beleggers blijven trouw aan hun eigen bank, ook al veranderen hun financiële behoeften. Dus waarom vertrouwen mensen hun zuurverdiende geld aan banken toe? Het antwoord is simpel: beleggers weten vaak niet dat er een beter alternatief is.
 

Een bankstrategie kan ondoorzichtig en inflexibel zijn en personalisatie missen

 
Banken bieden een heel scala aan diensten: betalingen, sparen, hypotheken, creditcards, financiële planning en meer. Omdat ze allerlei diensten onder één dak aanbieden, vinden veel mensen het handig om banken ook hun beleggingsportefeuilles toe te vertrouwen. Naar onze mening is een gewone bank echter een “manusje-van-alles”. Dit wordt vooral duidelijk als het gaat om portefeuillebeheer: banken verlenen vaak een matige service, geven standaard beleggingsadviezen en bovendien kan er sprake zijn van een onsamenhangende strategie.
 
Uw bankadviseur beveelt u misschien beleggingsfondsen van zijn bank aan en zal zeggen dat uw portefeuille daarmee voldoende gespreid is. Uw bankadviseur kan zelfs het vermogensbeheer uitbesteden aan beleggingsproducten van derde partijen. Dit betekent dat meerdere fondsbeheerders strategische beslissingen nemen om het succes van uw portefeuille te bepalen. Maar wat gebeurt er in cruciale marktstadia? Hoe reageren de verschillende beheerders op correcties en dreigende bearmarkten? Hebben ze een gemeenschappelijke exitstrategie?
 
Als u meerdere fondsbeheerders heeft, zullen ze allemaal verschillende strategische beslissingen voor uw portefeuille nemen zonder dat ze deze op elkaar afstemmen. Stel dat één fondsbeheerder een correctie verwacht en aandelen verkoopt en een andere fondsbeheerder ervan overtuigd is dat de markt stijgt en aandelen koopt. Dan koopt de een en verkoopt de ander, maar de transactiekosten zijn voor uw rekening.
 
 
Fisher Investments Europe probeert geen producten aan u te slijten, maar focust in plaats daarvan op het ontwikkelen van een solide beleggingsstrategie voor u, waarvan uw financiële omstandigheden en doelen op de lange termijn het uitgangspunt vormen.
 
U heeft unieke langetermijndoelen voor uw beleggingen. Misschien wilt u wel landelijk gaan wonen. Wellicht wilt u reizen of een erfenis nalaten. Of misschien wilt u, dankzij uw beleggingen kunnen genieten van een goed pensioen. Helaas bieden veel banken een dergelijke persoonlijk afgestemde service niet. De beleggingsaanpak van Fisher Investments Europe is simpel: inzicht krijgen in uw financiële doelen, het ontwikkelen van een strategie om deze doelen te helpen bereiken en het opbouwen van een portefeuille die past bij deze strategie, waarbij u op weg naar uw doelen goed begeleid en geïnformeerd wordt.
 

Een wereldwijde, dynamische beleggingsstrategie

 
Fisher Investments Europe besteedt onderdelen van het beleggingsbeheer uit aan haar moedermaatschappij Fisher Investments in de Verenigde Staten, die gespecialiseerd is in wereldwijd beleggen. Hierdoor kunt u uw portefeuille meer spreiden, waarbij u profiteert van beleggingsmogelijkheden over de hele wereld. Kansen die veel bankadviseurs over het hoofd zien omdat ze vooral op de Nederlandse markt beleggen, die slechts goed is voor 1% van de totale wereldwijde aandelenmarkt. Als Fisher Investments verwacht dat een bepaald land het door marktomstandigheden goed zal doen, kan in uw portefeuille de nadruk op dat land gelegd worden. Als Fisher Investments bijvoorbeeld verwacht dat Japanse aandelen beter presteren dan de rest van de markt, kunnen wij de blootstelling hieraan in uw portefeuille verhogen. Met een wereldwijde vermogensbeheerder zoals Fisher Investments bent u niet beperkt tot beleggen op de Nederlandse markt zoals dit bij een bank vaak het geval kan zijn.
 
In tegenstelling tot banken beperkt de beleggingsaanpak van Fisher Investments zich niet tot een vaste spreiding over beleggingscategorieën. Fisher Investments kan de mix van activaklassen in uw portefeuille te allen tijde tactisch aanpassen in reactie op de marktomstandigheden. Indien nodig kan Fisher Investments zich volledig terugtrekken uit een belegging of beleggingscategorie. Daarnaast bestaat er een exitstrategie als Fisher Investments een dreigende bearmarkt voorziet, waarbij de positionering van uw portefeuille wordt gewijzigd in marktneutraal om de impact van de daling zo klein mogelijk te maken.
 

Een eenvoudige, transparante tarievenstructuur

 
Tot slot zijn er in onze ogen weinig beleggers die begrijpen hoeveel ze precies voor hun beleggingsoplossingen van hun bank betalen. Meerdere kostenstaffels en ingewikkelde tariefstructuren komen veelvuldig voor. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke kosten voor een belegger worden opgedreven. 
 
Wij zijn van mening dat vergoedingen eenvoudig en helder moeten zijn, zonder onverwachte kosten. Fisher Investments Europe berekent transparante instapkosten telkens wanneer er vermogen wordt ingebracht en een jaarlijkse beheervergoeding op basis van de waarde van het voor u beheerde vermogen. Deze kosten zijn een vast percentage van het vermogen onder beheer; een eenvoudige vergoedingenstructuur die de belangen van Fisher Investments Europe op de uwe helpt af te stemmen. Als uw portefeuille het goed doet, doet Fisher het ook goed.
 

Fisher Investments Europe: Wij helpen u bij het nemen van moeilijke beslissingen

 
Wij geloven dat bij een goed advies niet naar de korte termijn wordt gekeken, maar dat er wordt gefocust op uw doelen voor de lange termijn. Ook in moeilijke tijden zal Fisher Investments Europe u aanmoedigen om uw portefeuille gespreid te houden, het hoofd koel te houden en gedisciplineerd te blijven. Omdat Fisher Investments Europe uw belang voor ogen heeft, willen we dat u weet dat resultaten in het verleden geen garantie zijn voor toekomstige rendementen en dat populaire sectoren niet altijd in trek blijven, ook al wilt u dat liever niet horen. Wij vinden dat een goede vermogensbeheerder soms nee moet zeggen, iets wat u van uw bankadviseur niet vaak zult horen. Soms is ‘nee’ het juiste antwoord voor uw financiële toekomst.