Advertorial

Afwegingen, risico en realistisch beleggen

Een pot met goud aan het einde van de regenboog, een calorievrije chocoladetaart, een gratis lunch: het zijn zomaar een paar dingen die de moderne mens graag zou willen hebben – maar niet krijgt. We hebben er nog één: een beleggingsstrategie die vermogensbehoud en groei oplevert. Hoe mooi het ook klinkt, geen enkele belegging kan beloven dergelijke doelstellingen te bereiken. Als zowel groei als vermogensbehoud tot uw beleggingsdoelstellingen behoren, zult u hoogstwaarschijnlijk uw verwachtingen moeten aanpassen.

Intuïtief hebben we begrip voor beleggers die denken dat vermogensbehoud en groei gelijktijdig kunnen worden nagestreefd. Uiteindelijk is het zo dat als uw portefeuille over een bepaalde periode gegroeid is, u het ingelegde vermogen niet bent kwijtgeraakt. Maar zo werkt het niet bij beleggen. Bij elke belegging moet een afweging worden gemaakt tussen risico en rendement. In het algemeen geldt dat het koersverloop van beleggingen met een hoger rendementspotentieel volatieler is. Wereldwijde aandelen zijn hier een voorbeeld van. Hoewel ze historisch gezien op lange termijn zijn gestegen, zijn deze ook onderhevig aan forse kortetermijndalingen.[i] Zelfs vastrentende waarden, waarvan de verwachte volatiliteit en het langetermijnrendement lager zijn, impliceren een risico op verlies. Zo kan de koers van vastrentende effecten terugvallen als gevolg van rentestijgingen, inflatie, wanbetalingsrisico en andere factoren.

Als een belegging zuiver gericht is op vermogensbehoud dient er geen risico te worden genomen – hoofdzakelijk door alleen contanten en daarmee vergelijkbare effecten aan te houden. Aan alle andere activa is een risico op volatiliteit – en dus ook een daling – verbonden. Maar in praktische zin denken we dat zelfs een dergelijke benadering niet kan worden beschouwd als een echt op vermogensbehoud gerichte aanpak. Hoewel de rekening van de belegger naar verwachting niet in waarde zal fluctueren, is het waarschijnlijk dat zijn koopkracht na verloop van tijd afneemt als gevolg van inflatie.

Hoewel deze discussie nogal wetenschappelijk kan overkomen, zijn we van mening dat langetermijnbeleggers er een praktische les uit kunnen trekken. Wie begrijpt waarom vermogensbehoud en groei elkaar uitsluiten, zal minder snel zwichten voor misleidende beloftes. Veel fraudeurs die de afgelopen jaren zijn opgepakt, speelden namelijk in op de emotionele wens van beleggers om hun vermogen te behouden én te laten groeien. Bernie Madoff, waarschijnlijk het meest beruchte voorbeeld, beloofde beleggers een jaarrendement van 10% zonder neerwaarts risico. Zij die begrijpen waarom vermogensbehoud en groei onverenigbaar zijn, zullen waarschijnlijk ook inzien dat geen enkele belegging een constant rendement van 10% kan genereren zonder enige terugval op jaarbasis. Dat is onmogelijk. Het gaat voorbij aan het feit dat risico nu eenmaal bestaat. Dat inzicht biedt naar onze mening essentiële bescherming tegen fraude.

Beleggers die beseffen dat vermogensbehoud en groei niet tegelijkertijd kunnen worden gerealiseerd, zullen ook meer realistische beleggingsdoelstellingen formuleren. Het kan zijn dat een belegger een op groei gerichte portefeuille wil hebben met een lagere kortetermijnvolatiliteit dan een volledig op aandelen gerichte strategie. In dat geval kan de oplossing bestaan uit een combinatie van aandelen, vastrentende waarden en wellicht nog andere effecten. Of misschien wil deze belegger investeren in aandelen en accepteert hij het daaraan verbonden risico op verlies, in de hoop de bearmarkt gedeeltelijk te kunnen vermijden. Ook dat kan niet worden gegarandeerd, maar behoort wel tot de mogelijkheden, in ieder geval in theorie. Om in dat geval een realistisch verwachtingspatroon te hebben is het van essentieel belang te begrijpen dat het belangrijk is dat financieel succes niet mag afhangen van het omzeilen van bearmarkten.

Als u zich nu zou realiseren dat zowel groei als vermogensbehoud tot uw beleggingsdoelstellingen behoren, kan het zinvol zijn om op de volgende, eenvoudige manier uw doelstellingen en verwachtingen aan te passen. Maak een lijst van de belangrijkste doelstellingen van uw spaartegoeden. Gangbare voorbeelden zijn: financiering van pensioenuitgaven, een erfenis aan uw erfgenamen of een schenking aan een liefdadigheidsinstelling achterlaten, of in het levensonderhoud van een jongere echtgeno(o)t(e) voorzien. Neem daarna de beleggingshorizon van uw activa in aanmerking, dat wil zeggen de periode dat uw geld moet worden belegd en een bijdrage moet leveren aan uw doelstellingen. Dat kan de rest van uw leven zijn – of langer, afhankelijk van uw doelstellingen en begunstigden. Kijk vervolgens naar het langetermijnrendement dat u realistisch gezien van uw beleggingen kunt verlangen om die doelstellingen te bereiken, en denk aan de risico’s die daar noodzakelijkerwijs aan zijn verbonden. Met deze wetenschap krijgt u naar onze mening een realistisch beeld van de afwegingen die u moet maken en dus ook van de soorten beleggingen die u kunnen helpen om uw doelstellingen te bereiken.

 

Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat. Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

 

 

[i] Bron: FactSet, per 22/3/2018. Stelling gebaseerd op het rendement van de MSCI World-index met nettodividenden, 31/12/1969 – 21/3/2018.