Advertorial

Waarom de aandelen in de Eurozone in 2018 leidend moeten blijven

Voor veel beleggers was 2017 een jaar vol verrassingen: de aandelen kelderden niet door de Amerikaanse president Trump noch door Brexit, eurosceptische populisten als Geert Wilders struikelden bij de stembus en de wereldeconomie groeide alleen maar. En wat voor velen misschien nog verbazingwekkender was, is dat de aandelen van de eurozone - die lang onder druk stonden - Amerika en de rest van de wereld overtroffen. We zien veel redenen om te geloven dat deze trend zich in de nabije toekomst doorzet.

Markten bewegen zich het meest op de kloof tussen realiteit en sentiment en de meeste signalen wijzen erop dat het sentiment in Europa sceptischer is dan in Amerika. Dit is voor een groot deel te wijten aan de valuta-invloeden. Wanneer de thuisvaluta van een belegger verzwakt, stijgen de rendementen op buitenlandse investeringen: ze krijgen het werkelijke rendement van het aandeel plus de waardestijging van de andere valuta. Wanneer de eigen munt sterker wordt, gebeurt het omgekeerde. In 2017 verzwakte de Amerikaanse dollar ten opzichte van de meeste belangrijke valuta's. Hierdoor nam het rendement van Amerikaanse beleggers op buitenlandse activa toe. Als gevolg daarvan steeg de MSCI World Index in dollars met 20,0% in 2017 (tot en met 7 december). Dat bracht de meeste Amerikaanse beleggers ertoe om 2017 als een geweldig jaar te zien, waardoor het vertrouwen werd versterkt.

De Europese beleggers hadden in 2017 een heel andere ervaring. De euro werd sterker en daardoor verdampte het rendement van Europeanen op Amerikaanse en Aziatische aandelen. Tot 7 december 2017 steeg de MSCI World Index in euro's met slechts 7,3%. Aandelen van Nederland en de eurozone presteerden beter, een rendement van respectievelijk 17,6% en 13,8% over dezelfde tijdspanne. Dit is beter, maar ook dat levert geen gigantische winst op. Zo beginnen de beleggers in de eurozone 2018 relatief futlozer dan hun Amerikaanse tegenhangers. Hierdoor ontstaat alleen maar ruimte voor positieve verrassingen om de lokale aandelen op te drijven.

Ondertussen is de economische groei in de eurozone wijdverbreid en sterker dan door de meesten wordt gewaardeerd. In het derde kwartaal groeide het BBP op kwartaalbasis met 0,6%, het 18e kwartaal met groei op rij. De indexen van inkoopmanagers - op basis van surveys over de groei - liggen al bijna zes jaar hoog. De winst in de eurozone steeg slechts met 3,6% jaar-op-jaar in het derde kwartaal, dit is een grote vertraging ten opzichte van de 15,8% jaar-op-jaar in het tweede kwartaal. Een groot deel van de vertraging kwam voort uit de gevolgen van orkanen voor herverzekeraars. Wanneer de verzekeringssector buiten beschouwing wordt gelaten, steeg het resultaat in de eurozone met 13,6% op jaarbasis. Dit was hoger dan het wereldwijde resultaat van 11,4%, exclusief verzekeraars. Ter ondersteuning van de winst in de eurozone: groei in verkoop, stijging van 3,7%. De stijgende leidende economische indexen en de positieve rendementsverschillen over het hele continent wijzen erop dat dit alles zich voortzet tot in 2018.

Dit wordt nog niet gewaardeerd; in Europa zijn angsten voor politiek en centrale banken leidend. Velen maken zich zorgen dat de ´stimulans´ van de ECB de economie kunstmatig propageert. Terwijl Amerikanen meer dan 3% BBP-groei op jaarbasis consumeren, vrezen Europeanen dat de groei zal vertragen ten opzicht van de 2,4% van het derde kwartaal op jaarbasis, zodra de ECB haar kwantitatieve versoepelingsprogramma voor de tweede keer in januari vermindert. Weinigen realiseren zich dat het beleid kredietverlening en groei ontmoedigd heeft.

Het politiek sentiment is ook sceptischer. In Amerika is de meeste politieke onzekerheid verdwenen naarmate beleggers meer gewend raken aan president Trump en erachter komen dat hij niet veel kan bereiken. Hoewel de politieke onzekerheid in de eurozone in 2017 verbeterde op het moment dat Geert Wilders en Marine Le Pen tekortschoten, is deze nog niet verdwenen. In Duitsland verontrustte een kleine rimpel in de coalitiegesprekken de kenners. Catalonië blijft een bron van ongerustheid, zelfs nadat de Spaanse centrale regering de separatistische leiders uit de lokale overheid heeft gezet. Zowel de Italiaanse banken als de verkiezingen in Italië, die tegen de zomer zouden moeten plaatsvinden, zetten tot angst aan. In elk geval is de realiteit, anders dan in kranten is te lezen, dat overheden waarschijnlijk de macht missen om markten te bedreigen met verreikende wetgeving waar aandelenhandelaren zo'n hekel aan hebben. Duitsland krijgt een regering en het is onwaarschijnlijk dat verkiezingen in Italië veel impact zullen hebben op de markten, aangezien de Vijfsterrenbeweging door de nieuwe verkiezingsregels wordt gehinderd. Naarmate deze realiteit verder bij beleggers doordringt, moet het sentiment verbeteren en de stemming opzwepen.

We denken niet dat Europese beleggers de Amerikaanse en Aziatische aandelen zouden moeten negeren. Diversificatie is belangrijk. In een wereldwijde opgaande markt zouden beide regio's veel mogelijkheden moeten hebben. Dit geldt met name voor de grote technische bedrijven, die goed kunnen profiteren van de wereldwijde aantrekkingskracht op het gebied van IT-gerelateerde uitgaven en de toenemende aanwezigheid van cloud computing in het dagelijks leven. Maar over het algemeen en gemiddeld genomen, vinden we dat de aandelen van de eurozone tot de beste in de ontwikkelde wereld moeten blijven behoren.


Bron: FactSet, per 7/12/2017. Rendement MSCI World Index met netto dividenden in Amerikaanse dollar, 31/12/2016 – 7/12/2017. Ibid. Rendement MSCI World Index met netto dividenden in euro's, 31/12/2016 – 7/12/2017. Ibid. Rendement MSCI Netherlands met bruto dividenden en Rendement MSCI EMU Index met netto dividenden in euro's, 31/12/2016 – 7/12/2017. Ibid. MSCI EMU Index jaar-op-jaar winstgroei in het tweede en derde kwartaal van 2017. Ibid. MSCI EMU en MSCI World Index jaar-op-jaar winstgroei exclusief de verzekeringssector in het derde kwartaal van 2017. Ibid. MSCI EMU jaar-op-jaar omzetgroei in het derde kwartaal van 2017.

Fisher Investments Nederland is de Nederlandse tak van Fisher Investments Europe Limited, een volledige dochteronderneming van Fisher Investments. Fisher Investments is een onafhankelijke, particuliere vermogensbeheerder. Fisher Investments Europe delegeert het portefeuillebeheeractiviteiten aan zijn moedermaatschappij. Dit artikel geeft de standpunten, inzichten en commentaren van redactiemedewerkers van Fisher Investments weer, die op elk moment onaangekondigd kunnen veranderen. De weergegeven marktgegevens dienen louter ter illustratie en informatie. Niets in dit artikel kan worden uitgelegd als beleggingsadvies of een aanbeveling om een effect te kopen of verkopen, noch als een bewijs dat een specifieke transactie of beleggingsstrategie geschikt is voor een bepaald persoon.